Moodle
Zobrazit menu

Oddělení gramatiky

Kontakt:

Letenská 123/4
118 00 Praha 1
 

Čím se v oddělení zabýváme: 

Činnost oddělení gramatiky se zaměřuje především na tyto oblasti:

  • komplexní popis gramatického systému češtiny,
  • analýza slovesné sémantiky,
  • výzkum gramatických kategorií,
  • metodologie gramatického popisu jazyka,
  • nepevnost současné gramatické normy.

Materiálovou základnou výzkumu jsou synchronní korpusy Českého národního korpusu. Korpusová data interpretujeme z hlediska kvalitativního (významového) i kvantitativního (frekvenčního).

Na čem pracujeme:

Velká akademická gramatika spisovné češtiny

V oddělení gramatiky vzniká čtyřsvazková Velká akademická gramatika spisovné češtiny, jejímž editorem je F. Štícha. Vzniká ve spolupráci pracovníků oddělení gramatiky a odborníků z domácích i zahraničních univerzitních pracovišť. Dílo je rozvrženo takto:


I. Morfologie. Část 1. Slovní druhy / Tvoření slov (kniha vyšla v r. 2018 v nakladatelství Academia)
II. Morfologie. Část 2. Morfologické kategorie / Flexe (kniha vyšla v r. 2022 v nakladatelství Academia)
III. Syntax. Část 1. Syntagma / Věta / Souvětí
IV. Syntax. Část 2. Text / Modalita (na obou syntaktických dílech se momentálně pracuje)

Výzkum slovesné sémantiky a vidu
 

Výzkum je zaměřen především na tyto jevy: slovesný vid, presupozice, negace, modalita, reflexivita a reciprocita, a to samostatně i v jejich vzájemném působení, z hlediska teoretického i empirického (jedno od druhého nelze odtrhovat). Výsledky výzkumu postupně publikujeme v časopiseckých studiích a monografiích.
V roce 2020 byla jako hlavní výstup grantového projektu Příčiny vidové nepárovosti v češtině (GA ČR, reg. č. 16-19561S) publikována monografie Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině (editor L. Veselý), kterou připravili pracovníci oddělení gramatiky společně s kolegy z jiných pracovišť.
 

Pracovníci:

PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.   
vedoucí

e-mail: vvesely at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 428

PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.    

e-mail: o.blaha at ujc.cas.cz

tel: +420 225 391 429

Mgr. Lucie Kopáčková, Ph.D. (dočasně nepřítomná) 

e-mail: kopackova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 432

Mgr. Aksana Schillova   
e-mail: a.schillova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 432

Mgr. Jakub Sláma   
e-mail: slama at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 414

doc. PhDr. František Štícha, CSc.   

e-mail: sticha at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 430

Mgr. Luboš Veselý, Ph.D.   

e-mail: vesely at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 428     

doc. PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.   

e-mail: vondracek at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 431