Moodle
Zobrazit menu

Dozorčí rada

Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří výkon dohledu nad činností a hospodařením ÚJČ; její členové jsou na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav. Dále dohlíží na nakládání s majetkem, navrhuje odvolání ředitele, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a ke způsobu hospodaření, k návrhu výroční zprávy a dalším klíčovým záležitostem týkajícím se instituce.

Předseda:

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.

Místopředsedkyně:

Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.

Tajemnice:

Ing. Olga Štefanová

Členové:

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Jednací řád

Usnesení z jednání:

26. května 2023

1. března 2023

28. listopadu 2022

10. května 2022

30. března 2022

11. května 2021

22. února 2021

20. května 2020

24. února 2020

14. listopadu 2019

25. dubna 2019

15. listopadu 2018

28. března 2018

31. října 2017

10. dubna 2017

3. listopadu 2016

9. května 2016

15. února 2016

16. prosince 2015

23. září 2015

8. června 2015

14. listopadu 2014

21. května 2014

5. listopadu 2013

9. května 2013

9. listopadu 2012

30. dubna 2012

16. listopadu 2011

24. května 2011

2. prosince 2010

6. května 2010

9. prosince 2009

28. května 2009

15. prosince 2008

14. května 2008

10. prosince 2007

18. června 2007