Moodle
Zobrazit menu

Knihovna

Adresa:

Valentinská 1

116 46 Praha 1

1. patro

tel.: +420 225 391 462, +420 225 391 463

e-mail: knihovna at ujc.cas.cz (výpůjčky, rezervace, prodloužení výpůjček, MVS)

Otevírací doba:

Pondělí: 9:00–15:30
Úterý: 9:00–15:30
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 9:00–15:30
Pátek: 9:00–14:00

Knihovna oddělení vědeckých informací se specializuje na lingvistickou a bohemistickou literaturu, výběrově obsahuje také publikace z příbuzných oborů, např. z literární vědy, historie apod., a je budována od 50. let 20. století. Ve svém fondu má asi 55 tisíc svazků a 140 titulů aktuálně odebíraných domácích i zahraničních časopisů; roční přírůstek činí zhruba 600 titulů. Katalog knih se od roku 1995 zpracovává elektronicky (zpočátku v programu ISIS, nyní Aleph) a je součástí souborného katalogu knihoven ústavů Akademie věd, katalog periodik je součástí databáze Národní knihovny SKCP.

Knihovní fondy dialektologického (cca 8500 svazků) a etymologického (cca 11600 svazků) oddělení v Brně, organizačně spadající pod knihovnu Ústavu pro jazyk český, jsou zpracovávány samostatně a jejich elektronické katalogy jsou rovněž zpřístupněny v souborném katalogu.

Knihovna slouží nejen pracovníkům akademických ústavů a studentům, ale i veřejnosti.

Katalogy knihovny

knihy

Elektronický katalog knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., poskytuje na svých webových stránkách Knihovna Akademie věd ČR v rámci souborného katalogu knihoven ústavů.

Po zobrazení stránky je třeba zavřít modré vyskakovací okno tlačítkem Cancel.

časopisy

Katalog periodik je součástí databáze Národní knihovny SKCP.
Po zobrazení stránky můžete vyhledávat podle názvu časopisu nebo podle sigly vlastníka dokumentu (ABB047).

Bibliografie

tel.: +420 224 818 182, +420 225 391 464
e-mail: bibliografie at ujc.cas.cz (rešerše, ASEP)

Bibliografická databáze online
Bibliografická databáze pdf

Úsek bibliografie analyticky zpracovává českou lingvistickou a zahraniční bohemistickou produkci (od roku 1992 elektronicky v databázi BCL). Všechny záznamy jsou opatřovány třídníky speciálního desetinného třídění a klíčovými slovy, většina záznamů obsahuje anotaci. V databázi lze snadno vyhledávat podle různých hledisek, na požádání se z ní poskytují rešeršní služby.

Přístup do bibliografické databáze: Bibliografie české lingvistiky (1991–) 

Většina vydaných bibliografických ročenek je zpřístupněna ve formátu pdf (1945–1963, 1973–1992, 1995–2001): Bibliografické ročenky-pdf (postupně doplňováno).

Vnitřním potřebám ústavu slouží databáze ASEP (automatizovaný systém evidence publikací), která se zpracovává od roku 1993 a je přístupná na internetových stránkách Knihovny Akademie věd ČR.

Úsek bibliografie vydává ročenku Bibliografie české lingvistiky, ročenku Bibliografie české onomastiky a příležitostné tematické nebo personální bibliografie. Přispívá také do mezinárodních lingvistických bibliografií Bibliographie linguistique – Linguistic bibliography, Brill, Leiden; Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Warszawa; The Year's Work in Modern Language Studies, Modern Humanities Research Association, London; MLA International Bibliography, Modern Language Association of America, New York.