Moodle
Zobrazit menu

Etymologické oddělení

Kontakt:

Veveří 97
602 00 Brno

E-mail: etymologie at ujc.cas.cz

Čím se v oddělení zabýváme: 

Činnost etymologického oddělení jako jediného pracoviště v České republice, které se programově zabývá etymologií, je zaměřena na všestranný historickosrovnávací výzkum slovanského lexika od nejstarších období po rozpadu indoevropského jazykového společenství přes fázi formování jednotlivých slovanských jazyků až po současný stav. Zvláštní důraz je přitom kladen na nejstarší doložený slovanský jazyk, staroslověnštinu, a na češtinu ve všech jejích vývojových fázích. Zabývá se též aktuálními otázkami jazykových kontaktů, typologie a obecné jazykovědy.

Na čem pracujeme:

Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Stěžejním úkolem oddělení je příprava Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, jediného etymologického slovníku tohoto nejstaršího slovanského spisovného jazyka.
Podrobnosti zde.

Etymologické symposion Brno

Od roku 1999 pořádá oddělení každé tři roky mezinárodní etymologická symposia a jejich organizátorky dr. Ilona Janyšková a dr. Helena Karlíková vydávají sborníky příspěvků z těchto konferencí.
Podrobnosti zde.

Studia etymologica Brunensia

Oddělení vydává vlastní etymologickou řadu Studia etymologica Brunensia (eds. Ilona Janyšková a Helena Karlíková), která zahrnuje jak sborníky z mezinárodních etymologických konferencí organizovaných oddělením, tak monografie na různá témata, autorsky připravené členy oddělení (vychází v Nakladatelství Lidové noviny).
Jednotlivé svazky viz publikace.

Prameny české etymologie
Svazky řady Prameny české etymologie (ed. Bohumil Vykypěl a Vít Boček) přinášejí výbory z díla a bibliografie zajímavých postav české etymologie. Smyslem řady je osvěžení dnešní etymologické práce z pramenů práce minulé. Jednotlivé svazky viz publikace.

Travaux linguistiques de Brno

V oddělení se připravuje rovněž obecněji zaměřená řada Travaux linguistiques de Brno (ed. Bohumil Vykypěl ve spolupráci s Vítem Bočkem), vychází v nakladatelství Lincom v Mnichově.

Podrobnosti zde.

Studie osobností brněnské lingvistiky

V oddělení se připravovala též edice Studie osobností brněnské lingvistiky (eds. Petr Malčík a Jan Dvořák), jejímž záměrem bylo zpřístupnit širší veřejnosti význačné texty lingvistů spojených s Brnem (vycházela ve vydavatelství Host). Jednotlivé svazky viz zde

Sbírky a materiály:

Etymologické oddělení má bohatě vybavenou příruční knihovnu. Knižní fond se neustále doplňuje a aktualizuje, výrazně k jeho rozšiřování přispívají výměny publikací s řadou obdobně zaměřených slavistických pracovišť zahraničních, s nimiž má oddělení úzké pracovní kontakty. Díky tomu disponuje množstvím publikací etymologických, slavistických i indoevropeistických a řadou výkladových slovníků a encyklopedií. Mnohé z těchto knih vlastní jako jediné v ČR.

Od 50. let 20. století, tedy od počátků jeho existence, se v oddělení buduje (tehdy z iniciativy Václava Machka) excerpční fond. Jde především o abecedně řazenou kartotéku praslovanských lemmat, jejímž obsahem je soustavně doplňovaný soupis etymologických výkladů z časopisů, odborných publikací a slovníků ke každému z těchto lemmat a značný lexikální materiál ze všech slovanských jazyků. Průběžně zaplňovány jsou i další dvě kartotéky, a to kartotéka věcná a kartotéka cizích slov, jejíž jádro tvoří excerpce z pozůstalosti slovenského badatele J. M. Kořínka.

Materiály ke stažení:
Seznam literatury k Etymologickému slovníku jazyka staroslověnského – kompletní a revidovaný seznam literatury citované v ESJS (aktualizováno ke dni 18. 1. 2019).
Publikace oddělení v elektronické podobě  

Pracovníci: 

PhDr. Helena Karlíková, CSc.    
vedoucí
e-mail: helena.karlikova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 519, +420 777 991 085, fax: +420 549 216 872

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.    
e-mail: bican at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 514

doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.    
e-mail: vbocek at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 516

PhDr. Ilona Janyšková, CSc.    
e-mail: ilona.janyskova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 518

Mgr. Janka Villnow Komárková, Ph.D.    

e-mail: jana.villnow at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 514

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. 

e-mail: o.navratilova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 457

Mgr. Lucie Štěrbová    
e-mail: lucie.sterbova at ujc.cas.cz

doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., DSc.    

e-mail: vykypel at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 512


doc. Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D.    

e-mail: t.vykypelova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 512

Marie Chybová
knihovna
e-mail: m.chybova at ujc.cas.cz
tel.: +420 532 290 515