Moodle

21 března, 2024

asd§ůwerpoi klůa§sdfúpowierklů§ aúpsodif§ůwlka§eůriúwopea k kas§důfi kwpoeirk posdkf§ ůlkqwpeori§ůalsdkf§úp oiweůlrk§aůlkw§paosdfklů§pqowierklů§súpoiklů§vpasowierym aslkdfjwoieurůlknjk oiasdfkwelůr Test test +1234

přečíst
31 ledna, 2024

Harmonogram školního roku 2024/25 16. 9. 2024 - 20. 12. 2024 výuka 1. semestr v roce 2024 (POZOR - některé kurzy začínají později, např. v říjnu, v přihlašovací aplikaci si překontrolujte, kdy začíná Váš kurz) 6. 1. 2025 - 31. 1. 2025 výuka 1. semestr v roce 2025 3. 2....

přečíst
7 prosince, 2023

Course Lecturer: Dr. Dana Lynn Driscoll (Director of the Kathleen Jones White Writing Center, Professor in English, Indiana University of Pennsylvania, USA) Course Aims: to prepare course participants to design and teach courses in which doctoral students, under the guidance of the...

přečíst
10 července, 2023

Individuální konzultace jsou pro každého, kdo připravuje text nebo prezentaci v angličtině a chtěl by si v průběhu tvorby svou práci testovat na cvičném publiku. Nabízíme zpětnou vazbu, která vám pomůže text smysluplně upravovat do finální podoby. Na konzultaci můžete přijít...

přečíst
10 července, 2023

Nabídka seminářů Univerzitám, vědeckým institutům a jakýmkoli dalším zájemcům nabízíme semináře na míru v délce 90-180 min. (příp. i delší) k následujícím tématům: Introduction to Research Writing Writing a Research Article in English Communicating Science: Effective Presentations Key Principles of...

přečíst
10 července, 2023

Napsali o nás “Kurz Academic Writing byl nejlepší, jaký jsem kdy měl (a musím říct, že jsem hodně kritický). Velmi oceňuji, že kurz byl online a práci v kurzu jsem mohl přizpůsobit svým pracovním povinnostem. Dostával jsem zpětnou vazbu a...

přečíst
24 června, 2023

Lingvistická sdružení:  Kruh přátel českého jazyka Pražský lingvistický kroužek Jazykovědné sdružení České republiky Asociace češtinářů EURALEX - European Association for Lexicography International Association for Dialogue AnalysisInternational Association of Teachers of CzechInternational Council of Onomastic Sciences Další odkazy: Český národní korpus...

přečíst
24 června, 2023

přečíst
24 června, 2023

Plán genderové rovnosti Česká verze Anglická verze Pracovní skupina pro genderovou problematiku Výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok...

přečíst
24 června, 2023

PhDr. Martin Prošek, Ph.D.ředitele-mail: prosek at ujc.cas.cztel.: +420 257 533 756, +420 225 391 403 PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBAzástupkyně ředitele pro vnější vztahy a popularizacie-mail: pravdova at ujc.cas.cztel.: +420 225 391 426

přečíst
24 června, 2023

Adresa: Valentinská 1 116 46 Praha 1 1. patro tel.: +420 225 391 462, +420 225 391 463 e-mail: knihovna at ujc.cas.cz (výpůjčky, rezervace, prodloužení výpůjček, MVS) Otevírací doba: Pondělí: 9:00–15:30Úterý: 9:00–15:30Středa: zavřenoČtvrtek: 9:00–15:30Pátek: 9:00–14:00 Knihovna oddělení vědeckých informací se specializuje na lingvistickou a bohemistickou...

přečíst
24 června, 2023

Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří výkon dohledu nad činností a hospodařením ÚJČ; její členové jsou na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet...

přečíst