Konzultace

Individuální konzultace jsou pro každého, kdo připravuje text nebo prezentaci v angličtině a chtěl by si v průběhu tvorby svou práci testovat na cvičném publiku. Nabízíme zpětnou vazbu, která vám pomůže text smysluplně upravovat do finální podoby. Na konzultaci můžete přijít s hotovým textem, ale i s prázdným papírem – pomáháme ve všech fázích procesu psaní, včetně počátečního plánování záměru textu, nebo ve fázích tzv. "tvůrčí krize." Zkušenosti máme zejména s psaním odborný článků dle anglofonních konvencí, ale i s psaním dizertačních a magisterských prací, výzkumných záměrů nebo grantových žádostí. NEDĚLÁME KOREKTURY, protože ty se týkají finálního ladění již hotového textu a snadno je za vás udělají nástroje AI nebo rodilý mluvčí. Primárně se zaměřujeme na hlubší úrovně textu, logiku, strukturu a vyjádření myšlenek, které se v odborných textech očekávají, ale autoři si je nevědomky často nechávají sami pro sebe. Nabízíme vhled člověka zvenku, který autorům pomůže uvědomovat si potenciální čtenáře a text mu přizpůsobovat.

Průběh konzultace

Konzultace probíhá formou rozhovoru o vašem textu. Vysvětlíte nám, co jste v textu chtěli říct a spolu srovnáme, do jaké míry a jak jsou vaše myšlenku v textu skutečně vyjádřené. Společně se podíváme a zhodnotíme, jak v textu řadíte informace, jak vysvětlujete svůj výzkumný záměr, přínos studie atp. Zaměřujeme se hlavně na myšlenky, logiku a organizaci textu. Gramatiku a stylistiku řešíme okrajově v případech, kdy formulace nebo chyby komplikují porozumění textu. Bylo by zbytečné pilovat části textu, které budete při revizích přepisovat nebo úplně zmizí.

Postup:

 • seznámíte nás s kontextem textu a konkrétními požadavky na daný text (např. požadavky odborného časopisu, kritéria pro posuzování grantové žádosti atp.)
 • vysvětlíte nám, co se snažíte v textu sdělit
 • text společně zanalyzujeme - zkontrolujeme, zda text obsahuje důležité informace, které zazněly v našem rozhovoru a zda jsou tyto informace na odpovídajím místě (např. občas se autorům stává, že informace, které by měly být v úvodu odborného článku zaznívají až v diskusi)
 • doptáme se na to, co nám není jasné, příp. co nám v textu chybí; atp.
 • budete odcházet s konkrétním plánem úprav, které si text vyžaduje
 • získáte tipy na strategie a zdroje, které vám psaní a další upravování textu usnadní

Délka konzultace: 30–90 minut

 • konzultace poskytujeme osobně nebo přes Zoom
 • celkový počet konzultací za semestr na jednoho klienta se bude odvíjet od časových možností instruktorů, poptávky po konzultacích a individuálních požadavků klienta
 • pokud nám pošlete nějaký text předem, k času konzultace se připočítává čas instruktora s

Upozornění: během jedné konzultace s vámi zpravidla projdeme několik stránek vašeho textu. Prosím, nečekejte, že za 30-90 minut zvládneme společně zanalyzovat celý váš text.

Co přinést s sebou

 • Pokud se hlásíte na úvodní 60 min. konzultaci – 2 kopie svého textu (1x pro vás, 1x pro instruktora). Pokud jste si objednali konzultační balíček a posíláte text předem, přineste si kopii pouze pro sebe.
 • Jakékoli další informace k textu (např. u odborného článku instrukce autorům, v případě životopisu popis pracovní pozice atp.)

Cena konzultace

1 hodina = 600 Kč

Pokud text posíláte předem a očekáváte přípravu instruktora, je třeba zaplatit víc hodin – cena je pak předmětem dohody s instruktorem a na základě rozsahu textu.


Zvýhodněný balíček (4 hod.) pro zaměstnance AV ČR – 1.800 Kč

Osobní setkání + instruktorův čas na přípravu (celkem 4 hod. instruktorova času včetně setkání

Pro klienty mimo AV ČR cena 2.200 Kč.


Nadstandardní poptávky - Individuální cena

Např. dizertační práce, nebo expresní služby, tzn. do 1-3 dnů.


Zápis na konzultaci

Na konzultaci se registrujte na následující adrese:

http://registrace.langdpt.avcr.cz/

Zkontaktujeme vás po té, co se zaregistrujete.