Moodle
> Čeština pro každodenní komunikaci B2/I ONLINE
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro každodenní komunikaci B2/I ONLINE

Kurz probíhá synchronně online prostřednictvím videolekcí.

Kurz je určen středně pokročilým studentům, kteří češtinu studovali v našem kurzu B1/II nebo v jiných kurzech dosáhli úrovně B1. Předpokládá se, že uchazeč má probranou učebnici Czech it Up 3, nebo například učebnici Česky krok za krokem 2 či Čeština pro cizince B1. Posluchači v kurzu si částečně osvojí znalosti na úrovni B2.     

Úroveň B2 v češtině je specifická tím, že posluchači již znají základy gramatiky a mají základní slovní zásobu pro komunikaci o běžných tématech. Na B2 se už probírají méně časté gramatické jevy, jako je například deklinace cizích slov.  

Probíraná gramatika v tomto kurzu obsahuje mimo jiné deklinaci cizích slov, singularita a pluralia tantum, duálové tvary, deklinaci číslovek dva a oba a deklinaci zájmenných spřežek (např. tento, tamten, kdosi). 

Konverzační témata a slovní zásoba jsou volena tak, že posluchači umožní efektivně komunikovat o své rodině a svých zálibách a rozlišit použití spisovné a hovorové češtiny, komunikovat o tom, jak se člověk začleňuje do společnosti a popsat osobu i její charakteristiku, diskutovat o politické situaci ve své zemi i v Česku, mluvit a diskutovat o jídle, životním stylu a zdraví, popsat pracovní postup a mluvit i diskutovat o tom v co a čemu věří. 

Učebnice je moderní, se zajímavými texty, audiem i videem. V každé lekci je zajímavý písemný úkol, který vám učitelka může zadat. Cvičebnice obsahuje dost cvičení pro procvičení látky.    

Kurz je veden komunikativně, tak aby byl praktický a pro posluchače zajímavý. Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu. Kurz učí zkušená česká učitelka. Zprostředkovací jazyk na této úrovni už není prakticky nutné používat.  

 

Úroveň kurzu B2/I
Vstupní úroveň B1/II
Zaměření CzComm.B2/I online
Forma online
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 1x týdně 90 min.
Kde online
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Marta Pistoriusová středa 08:00 -

Cena za semestr

4500,- / 500,- (AV)

Další kurzy

jap
Obecná japonština - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Martin Sedláček
A1
cs
Čeština pro každodenní komunikaci - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou ,
Lenka Korbelová
,
Kateřina Bezdíčková
A1/I
cs
A1/II
Čeština pro každodenní komunikaci A2/I

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Kamila Linková ,
Anna Christou
A2/I