Moodle
> Čeština pro každodenní komunikaci – úplní začátečníci
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro každodenní komunikaci – úplní začátečníci

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří češtinu nikdy nestudovali. Posluchači se naučí základy české výslovnosti, pravopisu, gramatiky, slovní zásoby i jazyk potřebný pro každodenní komunikaci.  

Z gramatiky se probírá přítomný a minulý čas základních sloves, nominativ, akuzativ a lokativ singuláru, základní zájmena, číslovky, časové výrazy a výrazy rád x mít rád.  

Z komunikačních témat je obsahem téma seznamování, orientace ve městě, jídlo a objednávky v restauraci, rodina, organizace času, významné české osobnosti a cestování.  

Kurz je veden komunikativně, tak aby byl praktický a pro posluchače zajímavý. Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu. Kurz učí česká učitelka, která je schopna některé jevy objasnit i v angličtině.  

Učebnice lze zakoupit s oporou v angličtině, němčině, ruštině, polštině, ukrajinštině a španělštině. 

 


 

Úroveň kurzu A1/I
Vstupní úroveň
Zaměření CzComm.A1/I
Forma prezenční 1x týdně
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 1x týdně 90 min.
Kde Praha
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Kateřina Bezdíčková středa 09:45 2
Lenka Korbelová úterý 09:45 1
Anna Christou pondělí 08:00 5

Cena za semestr

4500,- / 500,- (AV)