Moodle
> Čeština pro slovanské posluchače – úplní začátečníci ONLINE
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro slovanské posluchače – úplní začátečníci ONLINE

Kurz probíhá synchronně online prostřednictvím videolekcí.

Kurz je určen úplným začátečníkům, kteří češtinu nikdy nestudovali. Posluchači se naučí základy české výslovnosti, pravopisu, gramatiky, slovní zásoby i jazyk potřebný pro každodenní komunikaci. Kurz je určen zejména posluchačům ze zemí, kde se mluví slovanskými jazyky (např. ukrajinsky, rusky, polsky, chorvatsky) a při výuce bude přihlédnuto k jejich specifickým jazykovým potřebám.  

Z gramatiky se probírá přítomný a minulý čas základních sloves, nominativ, akuzativ a lokativ singuláru, základní zájmena, číslovky, časové výrazy a výrazy rád x mít rád.  

Z komunikačních témat je obsahem téma seznamování, orientace ve městě, jídlo a objednávky v restauraci, rodina, organizace času, významné české osobnosti a cestování.  

Kurz je veden komunikativně, tak aby byl praktický a pro posluchače zajímavý. Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu. Kurz učí česká učitelka, která je schopna některé jevy objasnit i v angličtině nebo v ruštině.  

Učebnice lze zakoupit s oporou v ukrajinštině, ruštině, polštině, angličtině, němčině a španělštině. 

 


 

Úroveň kurzu A1/I
Vstupní úroveň
Zaměření CzComm.A1/I Slovani online
Forma online
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 1x týdně 90 min.
Kde online
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Kateřina Bezdíčková úterý 18:15 -

Cena za semestr

4500,- / 500,- (AV)

Další kurzy

cs
Čeština pro každodenní komunikaci - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou ,
Lenka Korbelová
,
Kateřina Bezdíčková
A1/I
jap
Obecná japonština - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Martin Sedláček
A1
cs
A1/I
Čeština pro každodenní komunikaci - začátečníci A1/II

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou
A1/II