Moodle
> Volker Losseff

Volker Losseff

Narodil jsem se a vyrostl v Berlíně. Studoval jsem skandinavistiku a germanistiku v Berlíně, Oslu a Hamburku a shodou
okolností jsem skončil v České republice, v Brně, kde jsem před více než 25 lety začal pracovat hlavně jako učitel
němčiny.


Inspiraci, kterou jsem získal během studií skandinavistiky a ve skandinávském prostředí, využívám dodnes. Učitele
nevnímám jako toho, kdo jednoduše všechno ví lépe, ale spíše jako toho, kdo je náhodou v pozici, aby věděl lépe. Své
studenty proto beru jako rovnocenné partnery, kterým bych rád pomohl vyjádřit se v mém jazyce. Nejdůležitější je
ztratit strach z chyb. Konec konců, ani já se nebojím dělat chyby v češtině.


Vše je vždy o komunikaci, a proto se na ni ve svých lekcích zaměřuji. Chci, aby se moji studenti snažili říkat věci, které
opravdu chtějí říct, a ne aby jen opakovali to, co už říct umí. Pokud si však všimnu, že jim něco nejde, rád přidám
gramatický blok, který podpoří základní znalosti jazyka. A ano, vidím sám sebe také jako kulturního velvyslance své
země. Proto se občas „vydám za hranice“, abych vykreslil aktuálnější obraz Německa za hranicemi stereotypů, se kterými
se bohužel stále ještě často setkáváme.


Dosažené vzdělání:

Universität Hamburg – magisterské studium (absolvoval v roce 1997)
Obory: Skandinavistika a Německý jazyk a literatura

Universitetet i Oslo – DAAD stipendium (dva semestry)

Freie Universität Berlin – základní studium (čtyři semestry)
Obory: Skandinavistika, Moderní německá literatura, Politologie

Profesionální zkušenost:
V Brně od roku 1998:
Výuka němčiny:
- Firemní kurzy (průmysl, banky atd.)
- Akademie věd
- Kurzy překladatelů
- Rakouský institut Brno
- Různé jazykové školy
- Soukromé lekce
Překlady (vědecké publikace, turistika, reklama)
Transkreace (překlady poezie)

Do roku 1998 v Hamburku:
- Výuka norštiny jako lektor na univerzitě v Hamburku
- Výuka norštiny v jazykových školách/soukromé lekce

Nabízené kurzy

de
B1
Konverzace s rodilým mluvčím B1-B2 ONLINE

online

Konverzace

Volker Losseff
B1-B2
de
B2+
Pokročilá konverzace s rodilým mluvčím

prezenční 1x týdně

Konverzace

Volker Losseff
C1