Writing for Publication 2

V tomto kurzu budete stavět na dovednostech a informacích z Writing for Publication 1 a zaměříte se na psaní obtížnějších pasáží odborného článku, zejména úvodu a diskuse. Kurz je primárně online a budete na svém textu bude pracovat pod individuálním vedením intstruktora, který vám bude dávat průběžnou zpětnou vazbu. Podobně jako v kurzu Writing for Pulblication 1 klademe důraz na rétorický přístup k psaní, tzn. psaní s ohledem na záměr vašeho textu a cílového čtenáře.

Aktuální data kurzů: 30. 9. 2024 — 24. 1. 2025

Kurz kombinuje samostatnou práci v prostředí e-learningové platformy Moodle s několika setkáními přes Zoom. Data a časy těchto setkání si s vámi domluvíme na začátku kurzu.

Co se v kurzu děje:

  • píšete o svém výzkumu
  • pilujete formulaci svého výzkumného problému
  • učíte se jasně vysvětlit význam a přínos své studie
  • používáte strategie, které vás povedou k pravidelnému psaní
  • o svém textu se snažíte přemýšlet z pohledu čtenáře
  • učíte se, jak svůj text revidovat, aby byl pro čtenáře jasnější a srozumitelnější

Psaní považujeme za prostředek komunikace a kritického myšlení a z tohoto pohledu vám dáváme i zpětnou vazbu. Zaměřujeme se primárně na smysl a soudržnost textu, nikoli na jazyk a jazykové struktury. Pokud si chcete pilovat jazykové dovednosti a gramatiku, doporučujeme volit kurz, který se na tyto oblasti zaměřuje.

Pro koho je kurz určen?

Pro doktorandy, výzkumníky, ale i studenty magisterského či bakalářského studia na VŠ s pokročilou angličtinou (úroveň B2—C2) a vlastním výzkumným projektem. Kurzy odborného psaní se odehrávají výhradně v anglickém jazyce a jsou online, takže jsou vhodné i pro studenty žijící mimo Českou republiku (setkání s instruktorem probíhají přes Zoom). Základním předpokladem je, že máte data nebo výzumný záměr, o kterém potřebujete psát.

Kolik času si kurz vyžaduje?

Kurz trvá 15 týdnů. Na studium a plnění úkolů budete potřebovat zhruba 2—4 hodiny týdně. Termíny odevzdávání úkolů jsou pevně dané (většinou 2x týdně), ale je na vás, kdy si na úkoly najdete čas a kdy je odevzdáte.

Kolik to stojí?

7200,- Kč pro veřejnost. Ústavy zaměstnanců AV ČR platí pouze paušální smluvní poplatek ve výši 500,- Kč.

Termíny

V každém semestru zpravidla otevíráme kurzy Writing for Publication 1 a Writing for Publication 2.
Kurzy v podzimním semestru začínají v říjnu, v jarním semestru v únoru.

Instruktoři

  • Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.
  • Dáša Frančíková, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Martin Sedláček

Přihláška

Přihlašovat se můžete zde

Nejnovější academic writings

31 května, 2024

V létě 2024 proběhnou 2 intenzivní kurzy, každý v délce 14 dní.

přečíst
10 dubna, 2024

Dodatečné přihlášení do kurzů podzimního semestru končí dnem 13. 10. 2024 Letní kurzy češtiny

přečíst